IVU:
Tumor desnog bubrega uz početnu infiltraciju kanalnog sustava