IVU (pregledna i uveŠan detalj):
Defekt punjenja srednje treŠine desnog uretera nepravilnih rubova - tumor.
Nefrektomija lijevo