IVU 30':
Ekspanzivni proces gornjeg pola lijevog bubrega s kalcifikatima u stijenci
Ekspanzivni proces gornjeg pola desnog bubrega