IVU 35':
Tumor distalnog i intravezikalnog dijela lijevog uretera